Διοικητικό Συμβούλιο

Οι εκπρόσωποι του Α.Σ.Μ.Α.

Κυλάφη Μάρθα, Πρόεδρος

Δημητρόπουλος Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος

Ανδρώνης Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας

Καριώτης Νίκος, Ταμίας

Αρκομάνης Γιώργος, Ειδικός Γραμματέας