Οι στόχοι του Α.Σ.Μ.Α.

1. Η παραγωγή Μουσικών Έργων.

2. Η επιμόρφωση και η τεχνική υποστήριξη των μελών και των φίλων της Εταιρείας.

3. Η προώθηση Σύγχρονων Μουσικών Έργων με έμφαση στην Ελληνική παραγωγή.

4. Η συγγραφή μουσικών θεωρητικών κειμένων ή βιβλίων και η προώθησή τους στην αγορά.

5. Η έρευνα νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων.

6. Η σύμπραξη και συνεργασία με μουσικά σύνολα, πολιτιστικούς φορείς, μουσικούς οργανισμούς κλπ.

Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων

1. Η δημιουργία μουσικών συνόλων.

2. Η έκδοση Μουσικών Έργων σε βιβλία και CD και η προώθηση τους μέσα απ' το διαδίκτυο.

3. Η διοργάνωση συναυλιών, διαλέξεων (Σεμινάρια, κλπ.) και παραστάσεων για την προώθηση του έργου των μελών της Εταιρείας, καθώς και της λόγιας ελληνικής μουσικής.

4. Η έκδοση μουσικών θεωρητικών κειμένων ή βιβλίων και η προώθησή τους στην αγορά.

5. Η δημιουργία επιστημονικού μουσικού περιοδικού.

Χορηγοί του Α.Σ.Μ.Α.


 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com